OPTİMİZASYON

Stok Optimizasyonu

Ürünlerin minimum stok seviyeleri, sipariş miktarları, sipariş tarihleri gibi kararlar her bir ürün için ayrı hesaplanmalı ve bu hesaplama, koşullar değiştiği için sürekli yenilenmelidir. Bunun sağlıklı yapılabilmesi ancak veri analitiği kullanan bir yazılımla mümkün olur. Size özel yapılacak optimizasyonla her zaman stok seviyelerini ideal seviyede tutabilir, kaynaklarınızı verimli kullanır, minimum yatırımla en yüksek geliri elde edersiniz.
Copyright © 2022 * Baran Kaya
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram