OPTİMİZASYON

Fiyat Optimizasyonu

Doğru satış fiyatını belirlemek kârlılığınızı en çok etkileyen iştir. Veri analitiği kullanan bir yazılımla ideal fiyatları bulmakla kalmaz, bu fiyatları sürekli güncelleyerek gelecekte de ideal seviyede tutarsınız. İdeal fiyatlar birçok veriden etkilendiği için sürekli fiyat çalışmasının yenilenmesi gerekir ve elinizdeki yazılım bunu sizin için tekrar tekrar yapar. Ürünlere, rakiplere, tercihlerinize ve ilgili tüm verilere göre yapılacak optimizasyon, geri dönüşü en yüksek yatırımınız olabilir.
Copyright © 2022 * Baran Kaya
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram